De Diamant -- Beroepsopleiding astroloog & procesbegeleider
De Diamant..Schitterend Samenspel van Vorm en Licht